Wyniki

Wynik Twojego PolitiScale jest złożony z 8 osi. Każda oś wskazuje twoją pozycję w porównaniu z dwoma przeciwnymi ideologiami. Niektóre szczególne cechy charakterystyczne, wyświetlane na końcu strony są także Twoim kompletnym wynikiem. Więcej informacji na temat różnych osi zajrzyj na stronę pomocy.

Podziel się swoim wynikiem tym linkiem, lub za pomocą przycisku udostępniania:

Konstruktywizm

Esencjalizm

Konstruktywizm
Esencjalizm

Sprawiedliwość rehabilitacyjna

Sprawiedliwość karna

Sprawiedliwość rehabilitacyjna
Sprawiedliwość karna

Progresizm

Konserwatyzm

Konserwatyzm

Internacjonalizm

Nacjonalizm

Internacjonalizm
Nacjonalizm

Komunizm

Kapitalizm

Komunizm
Kapitalizm

Regulacjonizm

Leseferyzm

Regulacjonizm
Leseferyzm

Ekologia

Produktywizm

Ekologia
Produktywizm

Rewolucja

Reformizm

Rewolucja
Reformizm

Dodatkowe cechy

Anarchizm : Kiedy człowiek zostanie uderzony patykiem, nie jest on zadowolony tylko dlatego, że ten patyk nazywa się "patykiem ludzi". Państwo jest uciskiem które powinno zostać zniszczone.

Pragmatyzm : polityka obiektywnie sprowadza się do patrzenia gdzie występują problemy i próby rozwiązania ich według dostępnych środków.

Radykalny feminizm : znaczenie płci powinno zniknąć, aby położyć kres patriarchatu.

Konspiracjonizm : największe problemy naszego społeczeństwa są dziełem niewielkiej grupy ludzi. Jest niezbędne, aby informować ludzi o ich celach i ich zneutralizować.

Weganizm : Istoty ludzkie muszą za wszelką cenę położyć kres konsumpcji i eksploatacji żywych stworzeń.

Monarchizm : społeczeństwo powinno być zorganizowane wokół króla.

Misjonarz : ważną rzeczą dla religii, a szczególnie twojej religii. Dlatego też jest odpowiednie aby rozprzestrzeniać to na całym świecie jak tylko jest to możliwe.