Instruksjoner

Velkommen til PolitiScale, en politisk test på nett. Du vil bli konfrontert med en rekke utsagn, og for hvert av dem blir du nødt til å klikke på knappen som samsvarer mest med meningen din.


Spørsmålene antar at du er en borger i et politisk system med flere partier og en markedsøkonomi.

Du kan alltid unngå å svare på et spørsmål. Men hvis du ikke forstår betydningen til et av dem, prøv å invertere dets mening for en bedre forståelse av hva som menes.

Denne testen prøver å representere det bredeste settet av ideer som mulig og inneholder noen fraser som kan være sjokkerende, spesielt angående rasisme og homoseksualitet.