Mga habilin

Maligayang pagdating dito sa PolitiScale, ang online na politikal na pagsusuri. Ikaw ay maaaring komprontahin sa isang serye ng apermasyon at para sa kanila pindutin mo ang buton na kung saan tumutogma ang iyong opinyon.


Ang mga tanong ay ipinapalagay na ikaw ay isang mamamayan ng multi-parti sa political na sistema at isang Ekonomiya ng merkado.

Maaari mong iwasan ang mga katanungan. Pero kung hindi mo maunawaan ang kahulugan ng isa sa mga ito, subukang baliktarin ito upang maunawaan ito ng mas maayos kung ano ang ipinahihiwatig nito.

Ang pagsubok na ito ay sinusubukang ipresenta ang lawak ng itinakdang idea hangga't maaari at naglalaman ng ilang parirala na kayang manggulat, ito ay kapansin-pansin na nagpapahalaga sa kapootang panlahi at homoseksuwalidad.