Biz kimiz?

PolitiScale politik olarak nereye ait olduğunuzu öğrenmenize ve sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşmanız için 8 ideolojik değeri kullanan bir politik testtir. Bu İnternet sitesi, kullanan bir siyasal testtir. Bu internet sitesi, 8values 'dan esin kaynağı olan bir "Radicalisé·e·s sur Internet" inisiyatifidir.

Konstrüktivizm / Özcülük

Konstrüktivizm

İnsanlar neden böyleler? Bu eksen, bu soruyu cevaplayan iki karşı kutup arasında kendinizi konumlamanıza izin verir.

Yapılandırmacılar, insanların kendi çevrelerinden (bilhassa toplum) kendilerini inşa ettiklerini ve kendilerini oldukları gibi nitelendiren özelliklerin edinildiğini düşünmektedir.

Aksine, özcüler, bir bireyin doğası gereği nasıl olduğunu ve bu kişiyi kendisi yapan niteliklerinin doğuştan geldiğini düşünmektedir.

Özcülük

Rehabilite edici adalet / Ceza Adaleti

Rehabilite edici adalet

Onarıcı adalet yanlıları, adaletin rolünün mahkumların neden yaptıkları şeyin bir daha yapmamaları ve neden hapsedildiklerini onlara anlatarak, mahkumları doğru yol a sokmak ve bu aşamada onlara eşlik etmek olduğunu savunurlar.

Aksine, cezalandırıcı adalet i savunanlar adaletin hem mahkumlar (tekrar suç işlemelerini önlemek için) hem de toplumum geri kalanı (mahkumlardan örnek yaparak) için caydırıcı özellikte bulunması gerektiğini savunurlar.

Ceza Adaleti

İlerlemecilik / Tutuculuk

İlerlemecilik

İlerlemeciler, gelenekleri gözetmeksizin daha iyi bir toplum yapmak için toplumsal ilerleme sağlamaya çalışıyor. Genellikle şu anı geçmişten daha iyi görüyorlar ve bu yoldan çıkmamayı savunuyorlar.

Aksine muhafazakarlar statükoyu korumak ve hatta kaybolmuş ya da kaybolmuş olarak addedilen bazı değerleri yeniden eklemek istiyorlar. Bu dini miraslardan olan gelenekler bir bilgelik kaynağı olarak ileri sürülür.

Tutuculuk

Enternasyonalizm / Milliyetçilik

Enternasyonalizm

Enternasyonalizm, ortak noktası ülkeler ve vatandaşları arasındaki hiyerarşiyi yok etmek ve aralarındaki birliği güçlendirmek olan düşünceler bütünüdür. Enternasyonalizmin son aşaması sınırların kaldırılmasıdır.

Öte yandan milliyetçilik, uygulandığında bir ülkeyi ve vatandaşlarını yabancılar üzerinde üstün tutan, her insanın bir ulusa sahip olduğu fikrini haklı kılan, heterojen bir dizi düşüncedir

Milliyetçilik

Komünizm / Kapitalizm

Komünizm

Komünizm geniş bir politik doktrindir. Bu testte komünizmin çoğunluğu, yalnızca üretim araçlarının kamusal mülkiyetinde olduğunuzu ifade eder.

Kapitalizm de kararsız bir kavramdır. Bu testte kapitalizm için çoğunluk sadece üretim araçlarının özel mülkiyetinde olduğunuzu gösterir.

Kapitalizm

Regülatiyonizm / Bırakınız yapsınlar

Regülatiyonizm

Bu eksen, bir devletin, üretim araçlarının önemli bir bölümünün özel olduğu pazar ekonomisi konusunda sahip olması gereken tutumu temsil eder. Liberaller ve Kenesenler, kapitalizmi sorgulamadan benimsenmesi gereken yöntemle karşı karşıyalar. Eğer daha kapitalistseniz, bu eksen hedefinizi ekonomi açısından temsil eder. Eğer daha komünistseniz, bu eksen mevcut sistemden bekleyebileceğiniz en az kötüyü işaret eder.

Düzenlemecilik ya da müdahalecilik, iktisadi hareketliliğin kamu yararına yönelik düzenlenmesi fikridir. İzlenevilecek yollar; düzenlemeler, planlamalar, sübvansiyonlar, birtakım vergilendirmeler vb...

Buna karşın, laissez-faire ( bırakınız yapsınlar) iktisadi hareketliliğin düzenlenmemesi gerektiğini ve kendi içerisinde zaten kamu yararına karşılık vereceğini söyleyen fikirdir. Zayıf düzenlemeler, düşük ya da hiç konmamış sübvansiyonlar, sabit vergilendirmeler ve genellikle devletin iktisadi rolünün oldukça azaltılmasıyla olabilir.

Bırakınız yapsınlar

Ekoloji / Üretimcilik

Ekoloji

Siyasette ekoloji, şu anki yaşam şeklimizi az ya da çok radikal olarak değiştirecek seviyede insan etkinliklerini kısıtlamayı gerektirecek de olsa bioçeşitlilik üzerinde insan etkinliklerinin etkilerini, çevreyi korumak için olabildiğince kısıtlamayı önceler.

Üretkenlik, üretimin artmasını veya çevre üzerinde belirgin bir etkiye sahip yöntemlerin kullanılmasını destekleyerek insan ihtiyaçlarına özellikle ayrıcalık verir.

Üretimcilik

Devrim / Reformculuk

Devrim

Devrimcilerin hedeflerine ulaşmak için genellikle yasallık sınırında doğrudan harekete imkan verme eğilimi vardır: mevcut siyasi örgütlenmeyi tamamen farklı bir siyasi örgütlenmeye bırakın.

Reformcuların hedeflerine ulaşmak için hukuki eylemde ayrıcalıklandırma eğilimi vardır: politik örgütlenmeyi adım adım reform edin. Bu, kurumlar aracılığıyla, seçimlerle, izinli gösterilerle, dilekçelerle yapılabilir...

Reformculuk