Hvem er vi?

PolitiScale er en politisk test som bruker 8 ideologiske verdier for å hjelpe deg vite omtrent hvor du tilhører i det politiske feltet, eller bare for å dele profilen din med venner. Denne Internett-nettsiden er et initiativ fra "Radicalisé·e·s sur Internet", som er fritt inspirert av 8values.

Konstruktivisme / Essensialisme

Konstruktivisme

Hvorfor er folk som de er? Denne aksen tillater deg å plassere deg selv mellom to motsatte poler, som svarer på dette spørsmålet.

Konstruktivistene anser at folk bygger seg selv opp fra omgivelsene sine (spesielt sosialt) og at egenskapene som gjør dem til hvem de er, er ervervet.

I motsetning, anser essensialistene at egenskapene som utgjør en persons identitet, er medfødte.

Essensialisme

Rehabiliterende rettferdighet / Straffende rettferdighet

Rehabiliterende rettferdighet

De til fordel for rehabiliterende rettferdighet anser at rettferdighetens rolle er å sette den dømte på den "riktige sti" igjen ved å få dem til å forstå hvorfor de ikke burde ha gjort hva de gjorde og hvorfor de ble dømt, samtidig som de blir ledsaget gjennom prosessen.

Mens de til fordel for straffende rettferdighet anser at rettferdighetens rolle er avskrekkende, både for den dømte (for å unngå tilbakefall) og for resten av samfunnet (ved å gjøre dem til eksempler som ikke bør følges).

Straffende rettferdighet

Progressivisme / Konservatisme

Progressivisme

Progressivistene prøver å bygge sosial fremgang og lage et bedre samfunn uten å bry seg om tradisjoner. De anser ofte nåtiden som bedre enn fortiden og at det er nødvendig å fortsette denne veien.

I motsetning, vil konservativene beholde status quo og til og med gjeninnsette noen verdier som allerede ses på som forsvinnende eller forsvunnet. Tradisjoner, blant annet de religiøse troene, er lagt frem som en kilder til visdom.

Konservatisme

Internasjonalisme / Nasjonalisme

Internasjonalisme

Internasjonalismen er en rekke forskjellige ideer som har til felles mål å ende hierarki mellom land og deres borgere og promotere deres samarbeid så mye som mulig. Presset til det maksimale, er det endelige målet å avskaffe grenser.

På den andre siden, består nasjonalismen av heterogene ideer som, når i bruk, favoriserer et land og dets borgere ovenfor utlendinger. Den rettferdiggjør også ideen om at hvert folk har en nasjon

Nasjonalisme

Kommunisme / Kapitalisme

Kommunisme

Kommunismen er en enorm politisk doktrine. I denne testen indikerer mesteparten av kommunisme bare at du er for offentlig eiendom av produksjonsmidler.

Kapitalismen er også et ambivalent konsept. I denne testen indikerer mesteparten av kapitalisme bare at du er for privat eiendom av produksjonsmidler.

Kapitalisme

Regulasjonisme / Laissez-faire

Regulasjonisme

Denne aksen representerer holdninger en regjering må ha i forhold til markedsøkonomien, der en viktig del av produksjonsmidlene er private. Liberalistene og intervensjonistene er imot metoden som må adopteres uten å stille spørsmål ved kapitalisme. Hvis du er mer kapitalist, representerer denne aksen målene dine i forhold til økonomi. Hvis du er mer kommunist, representerer denne aksen det minst verste du kan forvente av det nåværende systemet.

Regulasjonismen er en ideologi som innebærer at økonomisk aktivitet bør reguleres for offentlig interesse. Det kan være gjennom lovgivning, planlegging, subsidier, varierende skatt, osv.

I motsetning, er laissez-faire ideene om at økonomisk aktivitet ikke bør reguleres fordi det ville av seg selv samsvart med offentlig interesse. Det kan være gjennom en ukes lovgivning, få eller ingen subsidier, en bestemt skatt og delvis eller full undertrykkelse av rollen staten har i økonomien.

Laissez-faire

Økologi / Produktivisme

Økologi

Økologi i politikk setter beskyttelsen av miljøet først, spesielt ved å begrense menneskelig aktivitets påvirkning på det biologiske mangfoldet så mye som mulig, selv om det innebærer store og små endringer i vår nåværende livsstil.

Produktivismen setter menneskelige behov først, spesielt når det kommer til å støtte økning av produksjon eller bruk av metoder som har uforutsigbar påvirkning på miljøet.

Produktivisme

Revolusjon / Reformisme

Revolusjon

Revolusjonærer har en tendens til å sette direkte handling først, ofte i strid med loven, når det kommer til å nå målene sine: bytte ut den nåværende regjeringen med en helt ny en.

Reformister har en tendens til å sette lovlig handling først når det kommer til å nå målene sine: reformere regjeringen trinn for trinn. Dette kan bli gjort gjennom institusjoner, stortingsvalg, autoriserte demonstrasjoner, begjæringer, osv.

Reformisme