Qui som?

PolitiScale és un test polític que utilitza 8 valors ideològics que l'ajudaran a saber aproximadament a quin àmbit polític pertanys, o simplement, per a compartir el teu perfil amb els teus amics. Aquest lloc web és una iniciativa de "Radicalisé·e·s sur Internet" que està lliurement inspirada en 8values.

Constructivisme / Essencialisme

Constructivisme

Per què la gent és com és? Aquest eix permet situar-vos entre dos pols oposats que responen a aquesta pregunta.

Els constructivistes consideren que les persones es construeixen des del seu entorn (notablement social) i es característiques que els fan ser qui són són adquirides.

Al contrari, els essencialistes consideren que un individu és, per naturalesa, com és i que les característiques que fan que aquesta persona sigui qui és, són innates.

Essencialisme

Justícia de rehabilitació / Justícia de càstig

Justícia de rehabilitació

Els que estan a favor de la justícia rehabilitadora consideren que el paper de la justícia és tornar a posar el condemnat en "el bon camí" fent-li entendre perquè no hauria de tornar a fer el què va fer i pel qual fou condemnat, tot acompanyant-lo al llarg del procés.

Els que estan a favor de la justícia punitiva consideren que el paper de la justícia és dissuassori, tant pel condemnat (per evitar la reincidència) com per la resta de la societat (fent que no siguin exemples a seguir).

Justícia de càstig

Progressisme / Conservadorisme

Progressisme

Els progressistes intenten contuir progrés social, fer una societat millor sense tenir en compte les tradicions. Sovint consideren que el present és millor que el passat i que és necessari mantenir-se en aquest apostolat.

Al contrari, els conservadors volen mantenir l'estatus quo i fins i tot retornar a antics valors considerats desapareguts o en perill de desaparèixer. Les tradicions, entre les quals es troben les herències religioses, són posades en primer pla com un recurs de saviesa.

Conservadorisme

Internacionalisme / Nacionalisme

Internacionalisme

L' internationalism és un conjunt d'idees que tenen per objectiu comú deixar d'imposar una jerarquia entre països i els seus habitants i promoure el màxim possible la cooperació. Impulsat al màxim, l'objectiu final és l'abolició de les fronteres.

D'altra banda, el nacionalisme és un conjunt d'idees heterogènies que, quan s'aplica, afavoreixen un país i els seus ciutadans sobre els estrangers; també justifica la idea que cada poble és una nació.

Nacionalisme

Comunisme / Capitalisme

Comunisme

El comunisme és una doctrina política molt àmplia. En aquest test, el comunisme simplement implica que vostè és partidari de la propietat pública dels mitjans de producció.

El Capitalisme és també un concepte ambivalent. En aquest test, el capitalisme simplement significa que vostè està a favor de la propietat privada dels mitjans de producció.

Capitalisme

Regulacionisme / Laissez-faire

Regulacionisme

Aquest eix representa l'actitud que un govern ha de tenir respecte a l'economia de mercat en la qual una part important dels mitjans de producció són privats. Sense posar en qüestió el sistema capitalista, els liberals i els keynesians estan oposats en les mesures que s'han d'adoptar. Si et surt més capitalista, l'eix representa el teu objectiu pel que fa a l'economia. Si et sur més comunista, representa el menys dolent que pots esperar del sistema actual.

L'intervencionisme és una idea en la qual l'activitat econòmica es regula per al bé comú. Es pot aplicar a través de legislació, planificació, subvencions, impostos variables, etc.

Per contra, el laissez-faire és la idea que l'activitat econòmica s'ha de deixar lliure perquè és aquest el benefici comú, i que la reglamentació hi juga en contra. Es pot aplicar relaxant les legislacions, reduint les subvencions, prioritzant impostos fixos i sovint afeblint o fins i tot suprimint el rol de l'estat en l'economia.

Laissez-faire

Ecologisme / Productivisme

Ecologisme

L'ecologisme en política privilegia la protecció del medi ambient limitant el màxim possible l'impacte de les activitats humanes en la biodiversitat, fins i tot si això implica limitar tals activitats humanes tot modificant la nostra forma de vida.

El productivisme prioritza les necessitats humanes sobretot promovent l'augment de la producció o l'ús de mètodes que tenen un cert impacte en el medi ambient.

Productivisme

Revolució / Reformisme

Revolució

Les persones revolucionàries tenen una tendència a prioritzar l'acció directa, sovint al marge de la legalitat, per tal d'assolir el seu objectiu: reemplaçar l'organització política actual per una de totalment diferent.

Les persones reformistes tendeixen a prioritzar l'acció legal per assolir els seus objectius: reformar l'organització política pas a pas. Això es pot aconseguir mitjançant institucions, eleccions, manifestacions autoritzades, recollides de signatures, etc.

Reformisme